HOME

DE OPDRACHT

Dit voorjaar verscheen het essay ‘Samen sterker. Op weg naar één platform voor de cultuursector?’ door Maurits Kreijveld. Hierin benadrukt hij dat er in de sector meer samengewerkt moet worden op het gebied van dataverzameling en exploitatie. De manier waarop we omgaan met publieksdata is namelijk bepalend voor een succesvolle marktontwikkeling door de sector zelf, zonder afhankelijkheid van derde partijen zoals mediabedrijven/ technische (software)platformen.

Deze samenwerking moet kostenvoordeel opleveren als het gaat om onder meer marketingstrategie, onderzoek en het faciliteren en inkopen van financiële processen. En dat geldt voor de volle breedte van de culturele sector, zodat de subsidiegelden zoveel mogelijk besteed kunnen worden aan de kunsten zelf, en niet aan ring van leveranciers rondom de instellingen en de kunstenaars. Maar de vraag is of alle spelers in de cultuursector even enthousiast zijn om data te delen.

Het is daarom van belang om te onderzoeken of een samenwerkingsmodel mogelijk is op het terrein van publieksinformatie waarmee we de sector duurzaam kunnen versterken. Dit onderzoek moet inzicht geven in de voorwaarden waaraan dit samenwerkingsmodel moet voldoen en de manier waarop dit kan worden gefaciliteerd.

Op deze site vind je informatie over dit onderzoek, delen we de eerste bevindingen en kom je in contact met ons.

Contact
Walter Groenen
Rachel Gerads
Vragen@cultuur-inzicht.nl

Dit project wordt mogelijk
gemaakt door PlatformACCT.